นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประานเปิดการฝึกอบรมค่ายข้าวอัจฉริยะ โดยมีนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจงกลนี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562