นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมไหว้ครู การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จากบริษัทสยามคูโบต้าสิงห์บุรี จำกัด  ศิษย์เก่า และคณะครู อาจารย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี