นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ โดยมีข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิด และได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และในปีงบประมาณ 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ Fix It Center Thailand 4.0 จำนวน 5 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2562