28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ Professor Sun จาก Tianjin Institute of Agriculture China ร่วมประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมบึงบัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี