วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ที่เดินทางมาส่ง นายเทียน รั้งกลาง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และเลี้ยงส่ง นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายเทียน  รั้งกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ต้อนรับ นายอนิรุทน์  เหมะธุลิน  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ในการตรวจหน่วย อกท. ดีเด่น  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายเทียน  รั้งกลาง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  เข้าพบ นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  นายธนู  อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และ ดร. สุเมธี  จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสิงห์บุรี   

การตรวจหน่วยดีเด่น อกท. หน่วยทุ่งสิงห์

27-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายเทียน  รั้งกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาแล...

Read more

งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.เทียน รั้งกลาง และเลี้งส่ง ผอ.จักรภพ มงคลสวัสดิ์

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึ...

Read more

ผอ.เข้าพบผู้ว่า ศึกษาธิการ ผอ.สำนักงาน สกสค.

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายเทียน  รั้งกลาง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  เข้าพบ นายชำนาญวิทย์  เตรัตน...

Read more

นายเทียน รั้งกลาง รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ผ้อำนวยการ

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563   นายเทียน  รั้งกลาง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เข้ารายงานตัว ณ วิทยาลัย...

Read more

Fix it Center ปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.ม่วงหมู่

29-10-2563 Admin - avatar Admin

นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จัดตั้งศูนย์ Fix it Center ประจำปีงบป...

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

12-03-2563 Admin - avatar Admin

     วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่ว...

Read more

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2562 อกท.หน่วยทุ่งสิงห์

12-03-2563 Admin - avatar Admin

   วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:09 นาที  นางสาวอิงค์สุมญชุ์  พวงสมบัติ  รองผู้อำนวยการ...

Read more

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

14-07-2562 Admin - avatar Admin

            คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมกันตักบาตร...

Read more

สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

02-07-2562 Admin - avatar Admin

            ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ ...

Read more

Fix It Center Thailand 4.0 ปี งปม.2562 ศูนย์ที่ 2

24-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปี...

Read more

ประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ครั้งที่ 1/2562

24-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการ อกท.หน่วยทุ่งสิงห...

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

24-06-2562 Admin - avatar Admin

             นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางก...

Read more

ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยทางการเกษตร กับ Beijing Vocational College of Agriculture

13-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

การฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจ

07-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดการฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห...

Read more

ค่ายข้าวอัจฉริยะ

03-05-2562 Admin - avatar Admin

            นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประานเปิดการฝึกอบรมค่ายข...

Read more

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา กับ Qingdao Agricultural University

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

ลงนามความร่วมมือการพัฒนาการปลูกและสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู คนงาน และนัก...

Read more

Fix It Center Thailand 4.0 ปี งปม.2562

15-03-2562 Admin - avatar Admin

            นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4...

Read more

Tianjin Institute of Agriculture China

01-03-2562 Admin - avatar Admin

             28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลส...

Read more

นักเรียนแผนกเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

26-02-2562 Admin - avatar Admin

             25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลส...

Read more

วันดอกไม้บาน เทศกาลแห่งความรัก

25-02-2562 Admin - avatar Admin

             22 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพล  ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันดอ...

Read more

ประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ครั้งที่ 3/2561

24-02-2562 Admin - avatar Admin

          นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ...

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

22-02-2562 Admin - avatar Admin

         22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประธาน...

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

18-02-2562 Admin - avatar Admin

             นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางก...

Read more
HOT NEWS
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. เอกสารดาวน์โหลด
  3. ภาพกิจกรรม

การตรวจหน่วยดีเด่น อกท. หน่วยทุ่งสิงห์

27-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายเทียน  รั้งกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาแล...

Read more

งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.เทียน รั้งกลาง และเลี้งส่ง ผอ.จักรภพ มงคลสวัสดิ์

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึ...

Read more

ผอ.เข้าพบผู้ว่า ศึกษาธิการ ผอ.สำนักงาน สกสค.

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายเทียน  รั้งกลาง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  เข้าพบ นายชำนาญวิทย์  เตรัตน...

Read more

นายเทียน รั้งกลาง รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ผ้อำนวยการ

16-11-2563 Admin - avatar Admin

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563   นายเทียน  รั้งกลาง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เข้ารายงานตัว ณ วิทยาลัย...

Read more

Fix it Center ปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.ม่วงหมู่

29-10-2563 Admin - avatar Admin

นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จัดตั้งศูนย์ Fix it Center ประจำปีงบป...

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

12-03-2563 Admin - avatar Admin

     วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่ว...

Read more

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2562 อกท.หน่วยทุ่งสิงห์

12-03-2563 Admin - avatar Admin

   วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:09 นาที  นางสาวอิงค์สุมญชุ์  พวงสมบัติ  รองผู้อำนวยการ...

Read more

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

14-07-2562 Admin - avatar Admin

            คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมกันตักบาตร...

Read more

สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

02-07-2562 Admin - avatar Admin

            ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ ...

Read more

Fix It Center Thailand 4.0 ปี งปม.2562 ศูนย์ที่ 2

24-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปี...

Read more

ประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ครั้งที่ 1/2562

24-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการ อกท.หน่วยทุ่งสิงห...

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

24-06-2562 Admin - avatar Admin

             นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางก...

Read more

ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยทางการเกษตร กับ Beijing Vocational College of Agriculture

13-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

การฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจ

07-06-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดการฝึกอบรม Smart Farmers หลักสูตรเห...

Read more

ค่ายข้าวอัจฉริยะ

03-05-2562 Admin - avatar Admin

            นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประานเปิดการฝึกอบรมค่ายข...

Read more

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา กับ Qingdao Agricultural University

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

ลงนามความร่วมมือการพัฒนาการปลูกและสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมลงนามควา...

Read more

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี

03-04-2562 Admin - avatar Admin

            นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู คนงาน และนัก...

Read more

Fix It Center Thailand 4.0 ปี งปม.2562

15-03-2562 Admin - avatar Admin

            นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4...

Read more

Tianjin Institute of Agriculture China

01-03-2562 Admin - avatar Admin

             28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลส...

Read more

นักเรียนแผนกเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

26-02-2562 Admin - avatar Admin

             25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายจักรภพ มงคลส...

Read more

วันดอกไม้บาน เทศกาลแห่งความรัก

25-02-2562 Admin - avatar Admin

             22 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพล  ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันดอ...

Read more

ประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ครั้งที่ 3/2561

24-02-2562 Admin - avatar Admin

          นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ...

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

22-02-2562 Admin - avatar Admin

         22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประธาน...

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

18-02-2562 Admin - avatar Admin

             นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางก...

Read more