[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
เมนูหลัก
หน้งสืออิเล็กทรอนิกส์
 
 

Video แนะนำวิทยาลัย
ภาษาไทย Smartphone
English Smartphone
อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์   Smartphone
EchoVE แอปดีมีประโยชน์
สำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ปฏิทินกิจกรรม


ตุลาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ค้นหาจาก google

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมค่ายข้าวภาคกลาง ปี 2560 ( 11/ต.ค./2560 )
              10 ตุลาคม 2560 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายข้าวภาคกลาง โครงการ อนุชนชาวนาไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย ปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยมีนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 9 16 ตุลาคม 2560
การคัดเลือกและประเมิน อกท. หน่วยดีเด่นระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ( 3/ต.ค./2560 )
              นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมิน อกท. หน่วยดีเด่นระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อกท. หน่วยทุ่งสิงห์ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ อกท.ของสมาชิก ผลงานของชมรมวิชาชีพ และหมู่บ้าน อกท. พร้อมกับการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
(คลิกเพื่อดู video)     (Smartphone)
พิธีมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการครู ผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ปี 2560 ( 26/ก.ย./2560 )
              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สมาคมศิษย์เก่าเกษตรสิงห์บุรี และ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ จัดพิธีมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการครู ผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ปี 2560 ได้แก่ นายใบ สุขปาน นางสาวฉวีวรรณ จริยาวัฒนรัตน์ นายณรงค์ วงษ์สุวรรณ และนางสาวโสวรรณ วงษ์ไกร  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
(คลิกเพื่อดู video)     (Smartphone)

กิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว ( 8/ก.ย./2560 )
              แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมกับบริษัท คูโบต้าสิงห์บุรี จำกัด ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว ให้กับนักศึกษา ปวส.สาขาพืชไร่ และผู้สนใจ เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชน รองรับการพัฒนา Smart Farmer Thailand 4.0 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 2560
กิจกรรมกีฬา “ทุ่งสิงห์เกมส์” 2560 ( 1/ก.ย./2560 )
              งานกิจกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกีฬา “ทุ่งสิงห์เกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ให้ได้มีการออกกำลังกาย ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
(คลิกเพื่อดู video)     (Smartphone)
การประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2560 ( 29/ส.ค./2560 )
              นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยทุ่งสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อกท. ได้แสดงผลงานวิชาการ เพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น และให้สมาชิกได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 
(คลิกเพื่อดู video)     (Smartphone)
กิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า ( 24/ส.ค./2560 )
              สมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไร่นา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นำโดยนายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล ครูที่ปรึกษาชมรมพืชไร่นา ดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ ของนายรังสิต ลิ้มกิตติศุภสิน ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อการบริการชุมชน เป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การทำงานร่วมกับชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( 22/ส.ค./2560 )
              22 สิงหาคม 2560 นายไพบูลย์  แก้วอินทร์ หัวหน้างานแนะแนวฯ นางจิพาวรรณ  มงคลสวัสดิ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะแนวการศึกษาต่อ การสาธิตและปฏิบัติการประกอบอาหาร
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล ( 22/ส.ค./2560 )
              21 สิงหาคม 2560 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะแนวการศึกษาต่อ การสาธิตและปฏิบัติการปลูกต้นดาวเรือง
นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 22/ส.ค./2560 )
               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยนายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาพืชไร่  ศึกษาดูงานนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 -> [จำนวน 77 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
94/1 หมู่ที่ 1 โทรศัพท์ 036-510982 , โทรสาร 036-510983
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5