[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
เมนูหลัก
หน้งสืออิเล็กทรอนิกส์
 
 

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย
ภาษาไทย Smartphone
English Smartphone
Smartphone

เอกสารแนะนำวิทยาลัย
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
EchoVE แอปดีมีประโยชน์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
สำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการครู ผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ปี 2560 ( 26/ก.ย./2560 )
              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สมาคมศิษย์เก่าเกษตรสิงห์บุรี และ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ จัดพิธีมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการครู ผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ปี 2560 ได้แก่ นายใบ สุขปาน นางสาวฉวีวรรณ จริยาวัฒนรัตน์ นายณรงค์ วงษ์สุวรรณ และนางสาวโสวรรณ วงษ์ไกร  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
(คลิกเพื่อดู video)     (Smartphone)

กิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว ( 8/ก.ย./2560 )
              แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมกับบริษัท คูโบต้าสิงห์บุรี จำกัด ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว ให้กับนักศึกษา ปวส.สาขาพืชไร่ และผู้สนใจ เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชน รองรับการพัฒนา Smart Farmer Thailand 4.0 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 2560
กิจกรรมกีฬา “ทุ่งสิงห์เกมส์” 2560 ( 1/ก.ย./2560 )
              งานกิจกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกีฬา “ทุ่งสิงห์เกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ให้ได้มีการออกกำลังกาย ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
(คลิกเพื่อดู video)     (Smartphone)
การประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2560 ( 29/ส.ค./2560 )
              นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยทุ่งสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อกท. ได้แสดงผลงานวิชาการ เพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น และให้สมาชิกได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 
(คลิกเพื่อดู video)     (Smartphone)
กิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า ( 24/ส.ค./2560 )
              สมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไร่นา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นำโดยนายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล ครูที่ปรึกษาชมรมพืชไร่นา ดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ ของนายรังสิต ลิ้มกิตติศุภสิน ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อการบริการชุมชน เป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การทำงานร่วมกับชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( 22/ส.ค./2560 )
              22 สิงหาคม 2560 นายไพบูลย์  แก้วอินทร์ หัวหน้างานแนะแนวฯ นางจิพาวรรณ  มงคลสวัสดิ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะแนวการศึกษาต่อ การสาธิตและปฏิบัติการประกอบอาหาร
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล ( 22/ส.ค./2560 )
              21 สิงหาคม 2560 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะแนวการศึกษาต่อ การสาธิตและปฏิบัติการปลูกต้นดาวเรือง
นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 22/ส.ค./2560 )
               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยนายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาพืชไร่  ศึกษาดูงานนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
อบรมการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ( 19/ส.ค./2560 )
              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยนายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดอบรมการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานการอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำให้ผลผลิตมีความปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว ( 18/ส.ค./2560 )
              18 สิงหาคม 2560 นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะแนวการศึกษาต่อ การสาธิตและปฏิบัติการปลูกต้นดาวเรือง และการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 -> [จำนวน 115 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
94/1 หมู่ที่ 1 โทรศัพท์ 036-510982 , โทรสาร 036-510983
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5