[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
หน้งสืออิเล็กทรอนิกส์
 
 

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย
ภาษาไทย Smartphone
English Smartphone
Smartphone

เอกสารแนะนำวิทยาลัย
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
EchoVE แอปดีมีประโยชน์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
สำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ค้นหาจาก google
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 11 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
8.ข้อมูลสถานประกอบการ  
 

รายละเอียดการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ที่ รายชื่อสถานประกอบการ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น/สาขา ครูนิเทศ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 
ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
1. นางสาววัชรา  วันชัยรุ่งรุจี
2. นางสาวอมรวรรณ  แซ่ย้าง
ปวช.2 พณิชยการ นางนฤมล  เพ็ชรภูมี
นางสาวตันหยง  แพทวีทรัพย์
2. ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี
ต.พุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
1. นางสาวหมี่โซ่  ชีหมื่อ ปวช.2 พณิชยการ นางกาญจนาภรณ์ ภู่เจริญวณิชย์
3.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม
ต.ห้วยหอม อ.ตาตลี จ.นครสวรรค์
1. นางสาวกนกภรณ์  ถังทอ ปวช.2 พณิชยการ ว่าที่ ร.ท.มนตรี  สุขเจริญ
นางสุชาดา   สุขเจริญ
นางเพียงฝัน  มณีวงค์
4. เทศบาลตำบลสรรคบุรี
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1.นางสาวจิรวรรณ  น้อยเอี่ยม ปวช.2 พณิชยการ ว่าที่ ร.ท.มนตรี  สุขเจริญ
นางสุชาดา   สุขเจริญ
นางเพียงฝัน  มณีวงค์
5. เทศบาลเมืองลพบุรี
ต.ชุบศร  อ.เมือง จ.ลพบุรี
1. นางสาวอิศรา  เอมวงษ์ ปวช.2 พณิชยการ นายอนุ  ปิ่นกระจาย
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี
ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
1. นางสาววาธิณี  วารีนิยม
2. นายธนปพน   พูลพังงา
ปวช.2 พณิชยการ นายอนุ  ปิ่นกระจาย
7. ห.จ.ก. ซิ้งเซ้งสิงห์บุรี
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
1. นางสาวนัทธมน  แซ่ย้าง
2. นางสาววราภรณ์  วงค์สันติคีรี
ปวส.1 การบัญชี นางกาญจนาภรณ์ ภู่เจริญวณิชย์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
1. นายชยุต  แซ่ม้า
2. นายอัสดร  แซ่หยาง
ปวส.1 การบัญชี นางนฤมล  เพ็ชรภูมี
นางสาวตันหยง  แพทวีทรัพย์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
1. นายยิ่งยง  แซ่ม้า
2. นายวิศรุต  แซ่ม้า
3. นายกิตติพงษ์  แซ่ม้า
ปวส.1 การบัญชี นางนฤมล  เพ็ชรภูมี
นางสาวตันหยง  แพทวีทรัพย์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1. นางสาวสุภาวดี  จิบกระโทก ปวส.1 การบัญชี นางสาวเบญจวรรณ  โพแก้ว
11. เล็งเค็งฟาร์ม 
208  ม.5  กม.5  ต.โพรงมะเดื่อ  อ.เมือง  จ.นครปฐม
1.น.ส.ฟารีดา       เสือพันธ์
2.นายไกรสร       คงปรีดี
ปวส.1 สัตวศาสตร์
12. โชคชัยยืนยงฟาร์ม
คุณยืนยง  พันธ์ประเสริฐ  ต.ซับไม้แดง  อ.บึงสามพัน จ.นครปฐม  089-9603545
1.นายฐากูร         น้อยสัมฤทธิ์
2.นายเฉลิมชัย      น่วมนุ่ม
3.นายรัตนศักดิ์     อึ้งสวรรค์
ปวส.1 สัตวศาสตร์
13. ไร่รุ่งตะวัน 
57/2  ม.8  ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี
1.นายธีรภัทร       แก้มพรม ปวส.1 พืชศาสตร์
14. บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด
173/1  ม.8  ต.พญาเย็น  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
1.น.ส.สุชาดา       แยมอ
2.นายสมนึก        ตะแช
ปวส.1 พืชศาสตร์
15. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามรอยพระราชดำริ (บ้านยางกลาง)
บ้านยางกลาง  ม.3  ต.สีบัวทอง  อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง
1.น.ส.อมรรัตน์     พรมมา
2.น.ส.อมีนา        ชื่นกลิ่น
3.นายประทักษ์    เกลี้ยงเกลา
4.นายศิวกร        เส็งเอี่ยม
5.นายเอกภพ       ทองหล่อ
ปวส.1 พืชศาสตร์
16. สวนผักครูสรรเสริญ
72  ม.13  ต.หนองย่างเสือ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี
1.นายกำธร         นารีภาพเจริญ
2.นายวทัญญู       แซ่ย่าง
ปวส.1 พืชศาสตร์
17. ไร่สานฝันธารน้ำใส
อ.เมือง  จ.ลพบุรี
1.นายภูวดล        วารีนิยม
2.นายกิติภัทร์      ทองเย็น
3.นายพรหมสมภพ  แก้วอร่าม
ปวส.1 พืชศาสตร์
18. ศูนย์พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา
1.นายตรีเพชร      ยศสถาพร
2.นายปฏิภาณ     โพธิ์เดช
ปวส.1 พืชศาสตร์
19. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 
149  ม.4  ต.หางน้ำสาคร  อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท
โทรศัพท์  056-431372
โทรสาร  056-431371
E-mail  :  cnt.rsc@rice.mait.go.th
1.นายจิรพงศ์       ชินประสิทธิ์
2.นายพงษ์ศักดิ์     แสงโชคขวัญชัย
ปวส.1 พืชศาสตร์