[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
เมนูหลัก
หน้งสืออิเล็กทรอนิกส์
 
 

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย
ภาษาไทย Smartphone
English Smartphone
Smartphone

เอกสารแนะนำวิทยาลัย
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
EchoVE แอปดีมีประโยชน์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
สำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
แผนผังหน่วยงาน
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ท.มนตรี สุขเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
Click ดูประวัติ
นางกาญจนาภรณ์ ภู่เจริญวณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้างานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางเพียงฝัน มณีวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ, หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
Click ดูประวัติ
นางสาวตันหยง แพทวีทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้างานการบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสุชาดา สุขเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป, ผู้ตรวจสอบภายใน
Click ดูประวัติ
นางนฤมล เพ็ชรภูมี
ครู คศ.3
หัวหน้างานการเงิน
Click ดูประวัติ
นายอนุ ปิ่นกระจาย
ครู คศ.3
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์, หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
8 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 : ฝ่ายวิชาการ
10 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
11 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
12 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
13 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
14 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
15 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16 : แผนกวิชาประมง
17 : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
20 : ข้าราชการพลเรือน
21 : ลูกจ้างประจำ
22 : ลูกจ้างชั่วคราว
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
94/1 หมู่ที่ 1 โทรศัพท์ 036-510982 , โทรสาร 036-510983
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5