[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
เมนูหลัก
หน้งสืออิเล็กทรอนิกส์
 
 

Video แนะนำวิทยาลัย
ภาษาไทย Smartphone
English Smartphone
อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์   Smartphone
EchoVE แอปดีมีประโยชน์
สำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ปฏิทินกิจกรรม


ตุลาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ค้นหาจาก google

 
แผนผังหน่วยงาน
�่ายบริหารทรัพยา�ร
Click ดูประวัติ
นางสาวอิงค์สุมญช์ุ พวงสมบัติ
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายอนุ ปิ่นกระจาย
ครู คศ.3
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นายสุรพล สุขุมาลินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
Click ดูประวัติ
นางสุชาดา สุขเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป, ผู้ตรวจสอบภายใน
Click ดูประวัติ
นางสาวตันหยง แพทวีทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้างานการบัญชี
Click ดูประวัติ
นางนฤมล เพ็ชรภูมี
ครู คศ.3
หัวหน้างานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางกาญจนาภรณ์ ภู่เจริญวณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวสุธาทิพย์ รอดหลง
พนักงานราชการ
หัวหน้างานทะเบียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
8 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 : ฝ่ายวิชาการ
10 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
11 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
12 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
13 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
14 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
15 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16 : แผนกวิชาประมง
17 : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
20 : ข้าราชการพลเรือน
21 : ลูกจ้างประจำ
22 : ลูกจ้างชั่วคราว
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
94/1 หมู่ที่ 1 โทรศัพท์ 036-510982 , โทรสาร 036-510983
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5