พุธ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 )
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ.
เข้าชม 81  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560