ศุกร์์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 )
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ.
เข้าชม 122  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
ตรวจพื้นที่เสี่ยง

เนื้อหากิจกรรม :
ตรวจพื้นที่เสี่ยง (หอพักภายนอกวิทยาลัย)
เข้าชม 121  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560