อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.00 )
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ.
เข้าชม 217  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยทุ่งสิงห์

เนื้อหากิจกรรม :
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ และประธานชมรมวิชาชีพ ครั้งที่ 2
เข้าชม 217  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
กิจกรรมวันสุนทรภู่

เนื้อหากิจกรรม :
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เข้าชม 216  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
รายงานผลจำนวนนักเรียน

เนื้อหากิจกรรม :
รายงานผลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560 
เข้าชม 215  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2560
เข้าชม 215  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
ตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรียน

เนื้อหากิจกรรม :
ตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่
เข้าชม 212  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560