อังคาร ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ตรวจสุขภาพ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาประจำปี
เข้าชม 98  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
เลื่อนระดับสมาชิก อกท.

เนื้อหากิจกรรม :
กิจกรรมการเลื่อนระดับสมาชิก อกท. หน่วยทุ่งสิงห์
เข้าชม 97  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560