พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

เงินกู้ กยศ.

เนื้อหากิจกรรม :
ดำเนินการเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาและเงินกู้ กยศ.
เข้าชม 95  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
v-cop.net

เนื้อหากิจกรรม :
จัดทำข้อมุล v-cop (ข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ภาวะการมีงานทำ คนดีศรีอาชีวะ สถานประกอบการ)
เข้าชม 95  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560