ชื่อ - นามสกุล :นายอนุ ปิ่นกระจาย
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์, หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :0819467557
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :