ชื่อ - นามสกุล :นางสาวตันหยง แพทวีทรัพย์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :0817267685
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :