ชื่อ - นามสกุล :นางเพียงฝัน มณีวงค์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ, หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :0812522148
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :