ชื่อ - นามสกุล :นายขจรชัย เรืองสุข
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์, หัวหน้างานความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :0812924465
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :