ชื่อ - นามสกุล :นายเกษม ต่ายเกิด
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์, งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0813030622
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :