ชื่อ - นามสกุล :นายสมัย เขาแก้ว
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานปกครอง
ที่อยู่ :
Telephone :0822359002
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :