ชื่อ - นามสกุล :นายไพบูลย์ แก้วอินทร์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :0814409943
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :