ชื่อ - นามสกุล :นางจิพาวรรณ มงคลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาประมง, หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :0815929949
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาประมง
หน้าที่ในกลุ่ม :