ชื่อ - นามสกุล :นายอารักษ์ จันทร์สมวงศ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์, หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0955516991
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :