ชื่อ - นามสกุล :นางจิราพร แสงนาค
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด, หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0849705855
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :