ชื่อ - นามสกุล :นางอำไพ บุญเต็งชาญ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0861352995
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :