ชื่อ - นามสกุล :นายชาญ กรอบทอง
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ที่อยู่ :
Telephone :0861280606
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม :