ชื่อ - นามสกุล :นายเมธี บุญเต็งชาญ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ที่อยู่ :
Telephone :0959643711
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม :