ชื่อ - นามสกุล :นายเชาวฤทธิ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง :ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0812835410
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :