ชื่อ - นามสกุล :นายประภา สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง :พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ช.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :55/1 ม.10 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15000
Telephone :089-539053
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :