ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย มากพงษ์
ตำแหน่ง :พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :88/2 ม.1 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
Telephone :086-128097
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :