ชื่อ - นามสกุล :นายบำรุง มีสมบัติ
ตำแหน่ง :พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :72/1 ม.4 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
Telephone :086-762485
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :