ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธภูมิ ชื่นอารมณ์
ตำแหน่ง :ช่างเครื่องยนต์ ช.4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :