ชื่อ - นามสกุล :นางวิภา ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง :พนักงานพิมพ์ ส.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :6 ม.3 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
Telephone :081-384411
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :