ชื่อ - นามสกุล :นางสมพร บัวหลวง
ตำแหน่ง :พนักงานรับโทรศัพท์ บ.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :168/5 ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
Telephone :087-055764
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :