ชื่อ - นามสกุล :นางสมพร บัวหลวง
ตำแหน่ง :พนักงานรับโทรศัพท์ บ.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :