ชื่อ - นามสกุล :นางนิยม สีสนธิ์
ตำแหน่ง :พนักงานขาย ส.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :49 ม.10 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
Telephone :094-678472
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :