ชื่อ - นามสกุล :นางบรรจง ช่วยชู
ตำแหน่ง :พนักงานพัสดุ ส.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :115/1 ม.2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :