ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสำราญ สีสนธิ์
ตำแหน่ง :พนักงานขาย ส.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :73 ม.3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
Telephone :061-637114
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :