ชื่อ - นามสกุล :นายสนอง เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง :พ.ขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :101/1 ม.3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
Telephone :081-290987
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :