ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิชาวีร์ สกุลรังสีโชติวัต
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานสารบัญ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :92/1 ม.1 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
Telephone :062-940406
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :