ชื่อ - นามสกุล :นายวิชาญ ชูชื่น
ตำแหน่ง :ยาม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :214/1 ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
Telephone :082-361920
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :