ชื่อ - นามสกุล :นายบุญเลิศ ปั้นเดช
ตำแหน่ง :คนงานเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :76/2 ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
Telephone :092-929460
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :