ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลิมพล แสงรัตน์
ตำแหน่ง :คนงานเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :10 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
Telephone :080-869395
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :