ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเอมมิกา พงษ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่สำนักงาน อกท.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :168/5 ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
Telephone :084-338434
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :