สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566

สำนักงานติดตามและประเมินผลการประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรี เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ณ ห้องขุนสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรี เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ณ ห้องขุนสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรี เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ณ ห้องขุนสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรี

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณห้องศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตลอดจนการต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงชุมชนและพาณิชย์

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปประจำจังหวัดสิงห์บุรี

26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. พระเทพปริยัติสุธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายส่งฆ์ และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีรเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

ปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลค 26 มิถุนายน ประจำปี 2566 พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดห้อยเจริญสุข

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดห้อยเจริญสุข

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดห้อยเจริญสุข อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตรวจติดตามโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตรวจติดตามโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่

ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตรวจติดตามโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ทั้ง 4 หลักสูตร

ผู้อำนวยการร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ผู้อำนวยการร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา นำกล่าวบทไหว้ครู และนำพานขึ้นไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกพระคุณของครู