ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ในวันราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

Similar Posts