ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) บัดนี้ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดภายในประกาศโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบึงบัว ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

Similar Posts