ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ งานบุคคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

Similar Posts