ร่วมประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายเอกสิทธิ์ ปรมะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ เกิดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายสิทธิพงษ์ คล้ายสุข หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Similar Posts