เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

นายเอกสิทธิ์ ปรมะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี มอบหมายให้นายก้องเกียรติ อ่อนตา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 19 ตุลาคม เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

Similar Posts